“Zaļā” pēcpusdiena – vasaras puķu sēšana

26. aprīļa pēcpusdienā, notika vasaras puķu – asteru, samteņu, lauvmutīšu, cīniju, vasaras dāliju un puķuzirnīšu sēšana priekš multifunkcionālā centra “Varavīksne” puķu dobes. Lai popularizētu vienu no Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes darbības programmām, t.i. Veselības veicināšana, meitenes – Karolīna Ustinova un Amanda Nazarova arī turpmāk aicinās savus vienaudžus un pārējos centra apmeklētājus, pievērst uzmanību savas apkārtējās vides sakopšanai, kaut vai izveidojot puķu dobi pie savām mājām.

                                                                                Iveta Poplavska

Jaunatnes lietu speciāliste