Strukturētais dialogs Daugavpils novadā

Šī gada 24.janvārī Daugavpils novada Kultūras centrā norisinājās strukturētais dialogs. Diskusijas ar jauniešiem un politiķiem par Grieķijas prezidentūras izvirzītajām tēmām, kas saistītas ar uzņēmējdarbība un kultūra kā līdzeklis sociālai iekļaušanai.

Diskusijās piedalījās jaunieši no Kalupes, Nīcgales, Medumiem, Maļinovas un Daugavpils novada domes pārstāvis- Arvīds Kucins.

Galvenās tēmas par ko jaunieši diskutēja:

1.Izglītība nodarbinātības kontekstā, profesionālā idzglītība, kursi un prakse.

2.Darba vietas- cik daudz un kādas darba vietas ir jauniešiem, kā to skaitu pavairot un kā veicināt jauniešiem draudzīgus uzņēmējus.

3.Jauniešu sociālā un ekonomiskā iekļaušanās- kā stimulēt un atbalstīt jauniešus iesaistīties darba tirgū Latvijā.

4.Jauniešu uzņēmējdarbība- kā veicināt jauniešu uzņēmējdarbību, kas jauniešiem pietrūks, lai kļūtu par uzņēmējiem.

Jaunieši sadalījās 4 grupās un apsprieda izvēlētās tēmas. A.Kucins ļoti aktīvi iesaistījās ar jauniešiem diskusijās un pārrunāja par formālo izglītību, prakses iespējām un darba vietām Daugavpilī un Daugvapils novadā. Katra grupa nobeigumā prezentēja savu priekšlikumus attiecīgi tēmai.

Kā pastāstīja Latvijas Jaunatnes padomes pārstāves, tad rekomendācijas tālāk tiks nodotas gan atbilstošajām ministrijām, gan sūtītas uz Eiropas Jaunatnes forumu, lai tālāk tās iekļautu rezolūcijā un politikas plānošabas dokumentos Eiropas līmenī.

Liels paldies meitenēm no Latvijas Jaunatnes padomes par ražīgu diskusiju. Kā arī liels paldies Kalupes jauniešu komandai par iesaistīšanos un ierosinātajām idejām. Jauniešu komandā bija Līga Seile, Arita Meženika, Evita Raščevska, Viktorija Melne un Andis Zeps.

Informācijai: Ilze Raščevska Jaunatnes lietu speciāliste