„Spēlēju es, spēlē tu” Kalupē

Šī gada 12. jūlijā Daugavpils novada Kalupes pagastā projekta „Uzlabosim savu ikdienu” ietvaros norisinājās pasākums ”Spēlēju es, spēlē tu”. Šis bija pirmais pasākums projekta „Brīvā laikā svaigā gaisā” paredzēto aktivitāšu ciklam. „Spēlēju es, spēlē tu” norisinājās pie Kalupes pagasta Bērnu un jauniešu dienas centra „Varavīksne” Tas pierādīja arī to, ka āra spēlēm nav nepieciešama speciāli sagatavota vieta, bet tās var organizēt zaļajā teritorijā, pludmales smiltīs, uz neliela asfaltēta laukumiņa u.c.

Projekta sagatavošanas periodā BJDC „Varavīksne” tika organizēts bērnu zīmējumu konkurss „Kā es pavadu brīvo laiku”, kura dalībnieki saņēma atzinības rakstu un balvas kopā ar pasākuma „Spēlēju es, spēlē tu” veiklākajiem, atjautīgākajiem, lokanākajiem, asprātīgākajiem u.c. citu nomināciju saņēmējiem.

Kā pirmās tika apgūtas prasmes un iemaņas sadraudzēties un iepazīties, kustoties deju ritmos. Tālāk dalībnieki tika praktiski iepazīstināti ar dārza spēlēm un to veidiem, spēles noteikumiem, kā arī ikviens interesents varēja izspēlēt dārza spēles: „Riču raču”, kur spēļu kauliņu lomu pildīja paši dalībnieki, „Savijies, sapinies”, kurā pierādīja paši sev, ka galvenais nav fiziska izturība, bet gan stratēģija, taktika un atjautība. „Dārza boulingā” uzvarētāju noteica prasme aprēķināt bumbas ripošanas virzienu un pareiza kustību koordinācija. Bija iespēja iesaistīties arī āra aktivitātēs, izmantojot projektā iegādātās bumbas.

Pasākuma mazākie dalībnieki piedalījās radošajā zīmējumu konkursā ar krītiņiem „Mana raibā vasara”. Jaunākajam dalībniekam ir tikai 2 gadiņi, bet, ja kādam pietrūka drosmes tik patstāvīgam solim, tad zīmējums tapa kopā ar mammu.

Pasākums noslēdzās ar draudzīgu kopīgu tējas dzeršanu pēc labas atpūtas, iegūtam jaunām zināšanām un jauniem draugiem.

Projekta ietvaros visiem dalībniekiem ir iespēja ne tikai dažādot sava brīvā laika pavadīšanas iespējas,bet arī pilnveidot savas iemaņas brīvprātīgā darba veikšanā un darbā ar dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. Iegūtās zināšanas varēs izmantot, gan organizējot savu brīvo laiku, gan arī iepazīstināt ar tām savus draugus un paziņas.

Paldies Daugavpils novada domei par atbalstu aprīkojuma iegādē. Kalupes pagasta jaunieši priecāsies arī par uzaicinājumiem no citiem pagastiem, un dosies izbraukumos uz jauniešu pasākumiem, iesaistot brīvā laika dažādošanas aktivitātēs ar dārza spēlēm.

Savukārt jau 26. jūlijā Kalupes pagasta sporta laukumā notiks pasākums “Sports ikvienam”, kur norisināsies sacensības sporta veidos! Ikviens ir laipni aicināts izmēģināt savus spēkus dažādās disciplīnās!

Sīkāka informācija:
Līga Liepiņa
Kontakttālr. +371 27820238
E-pasts: liepinaliga@inbox.lv