Šobrīd notiekošie projekti:

Daugavpils novadā tiek īstenoti divi projekti – „Gribu zināt un piedalīties” un „Nodarbināta Daugavpils novada jaunatne”

Daugavpils novadā vienlaicīgi tiek īstenoti divi projekti, kas vērsti uz jauniešu aktīvu līdzdalību novada ikdienā. Kalupes pagasta jauniešu kopiena „Vitrāža” ir iesaistījusies abu projektu īstenošanā. Projektu aizsākumi ir meklējami šī gada jūnija beigās, kad tika saņemts apstiprinājums šo divu ES projektu realizēšanai.
Abi projekti, t.i., projekts „Gribu zināt un piedalīties” un projekts „Nodarbināta Daugavpils novada jaunatne”, tiek īstenoti v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” programmā „Jaunatne darbībā” sadarbībā ar Daugavpils novada domi.