SENIORU JAUNGADA PASĀKUMS

Senioru Jaungada pasākums šogad pulcēja rekordlielu skaitu pasākuma viesu – no visiem pagastiem uz balli ieradās 157 seniori, lai atpūstos un labā kompānijā pavadītu laiku.

Daugavpils novada seniori ir vienmēr bijusi aktīvākā sabiedrības daļa – tie dzied dažādos vokālos un etnogrāfiskos ansambļos, iesaistās deju kopās un spēlē amatierteātri. Pateicoties Pensionāru apvienībai, kas šogad pārtapusi par biedrību “Čaklās skudriņas”, seniori dodas arī ekskursijās, rīko pensionāru pēcpusdienas, piedalās starpnovadu pasākumos, kā arī sniedz savu ieguldījumu dažādos sociālos projektos.

Seniorus gadumijā sveica Daugavpils novada domes un Sociālā dienesta vadība, novēlot arī turpmāk būt aktīviem un iniciatīvas bagātiem, solot, iespēju robežās, arī turpmāk atbalstīt biedrības ieceres un projektus.

Svētku ietvaros, Daugavpils novada domes Pateicības raksts par atbalstu senioriem tika pasniegts sociālajai darbiniecei Laucesas pagastā Rasmai Gributei. Savukārt biedrības “Čaklās skudriņas” vārdā Pateicības tika piešķirtas Višķu pagasta senioru deju kopas “Magones” vadītājai Marijai Šaršunei, Vaboles kultūras nama vadītājai Vijai Pabērzai, Laucesas pagasta vokālā ansambļa “Prieks” vadītājai Natālijai Davidovai un Nīcgales pagasta folkloras kopas “Neicgalīši” vadītājai Ivetai Bozovičai. Liels paldies tika teikts arī senioru līderei Lidijai Skrindai, kas rūpējas par senioriem visa gada garumā.

Vakara gaitā seniorus priecēja Biķernieku kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Rjabinuška”, Višķu pagasta senioru deju kopa “Magones”, dziedošā pašdarbniece Zoja Markelova no Maļinovas un amatieraktieris Staņislavs Pilacis no Sventes. Balle, kurā seniori uz kāju izlocīšanu nebija skubināmi, turpinājās ar muzikantu Daini Somu.

Biedrība “Čaklās skudriņas” valdes priekšsēdētāja Lidija Skrinda izsaka pateicību Daugavpils novada domei, pagastu pārvalžu vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem par atbalstu, senioru atvešanu un cienasta sarūpēšanu svētku galdiem.

Elza Timšāne

FOTOGALERIJA