Projekts „ĶERIES TĪKLĀ”

Pateicoties sadarbībai ar Britu padomi, šī gada pavasarī sāka norisināties projekts „Ķeries tīklā”. Tā ietvaros dažādas organizācijas no Rīgas pilsētas, Tukuma pilsētas, Vecumnieku novada, Rušonas novada un Daugavpils pilsētas un novada, veidoja kopēju sadarbību tīklu.
Latvijā darbojas daudzas biedrības un nevalstiskās organizācijas ar labās prakses piemēriem.
Projekta „Ķeries tīklā” mērķis bija veicināt brīvprātīgā darba popularitāti un veidot labo piemēru apmaiņu starp aktīvām un iniciatīvas bagātām organizācijām no visas Latvijas.
Trīs mēnešu garumā kopīgās tikšanās reizēs: Rušonā, Kalupē, Tukumā un Stelpē, norisinājās projekta aktivitātes. Tajās organizāciju pārstāvji iepazīstināja ar savu pieredzi un līdz šim paveiktajiem darbiem un projektiem, kā arī uzzināja pilnvērtīgu informāciju par brīvprātīgo darbu Latvijā, Eiropā un pasaulē, un jauniešu apmaiņas projektiem lektoru vadītās nodarbībās.
2011. gads ir Eiropas Brīvprātīgā darba gads, tāpēc arī projekta dalībnieki katrā no tikšanās reizēm veica brīvprātīgu darbību – Kalupes pagastā tika veidotas kompozīcijas bērnu dārza audzēkņiem, toties Tukumā jaunieši devās ciemos uz Irlavas bērnu namu, kur vadīja aktivitātes un radošās darbnīcas.
Projekta rezultātā tika bagātināta pieredze un zināšanas, apzināti daudzi vērtīgi resursi, kā arī izveidojās stipra un radoša komanda starp visiem projekta dalībniekiem.