Projekts ”Iepazīsties, tas ir mūsu pagasts”

Projekta mērķis: Veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību sava pagasta dzīvē un apkārtējās vides veidošanā, sekmējot komunikāciju, iniciatīvu, sadarbību, reģistrējot biedrību.

Aicinām visus tos, kuri vēlas iesaistīties prezentācijas sagatavošanā par Kalupes pagastu jauniešu skatījumā un kuriem ir interesanti foto materiāli vai vēlme tos sagatavot par sekojošām tēmām:

  • Tradīcijas Kalupes pagastā;
  • Iestādes: Kalupes pamatskola, Kalupes pagasta padome, Špoģu mūzikas un mākslas skola u.c.
  • Ievērojamie objekti;
  • Pasākumi, kuros iesaistīti gan jaunieši, gan jaunieši un pārējie pagasta iedzīvotāji, ciemiņi;
  • Utt. Tēmas vai brīvi paplašināt!