Pieaug viena skolēna uzturēšanas izmaksas

Apstiprinātas Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēnu uzturēšanas izmaksas, kas tiek piemērotas savstarpējiem norēķiniem par izglītojamiem, kas deklarēti citās pašvaldībās. Viena skolēna izmaksas 2015.gadā vidēji ir 91.46 eiro mēnesī, kas ir par 0.98 centiem vairāk kā gadu iepriekš. Šo pieaugumu pamatā veido skolēnu skaita samazinājums par 57 skolēniem.

Tradicionāli viszemākās skolēna izmaksas ir lielajām vidusskolām – 47.02 eiro Sventes vsk., 57.78 eiro Špoģu vsk., 70.95 eiro Zemgales vsk. un 72.01 eiro Salienas vsk.  Dārgākās izmaksas ir izglītības iestādēs ar nelielu bērnu skaitu – Nīcgales pamatskolā viens skolēns izmaksā 160.75 eiro, Skrudalienas pamatskolā 142.82 eiro un Silenes pamatskolā – 134.77 eiro.

Pirmsskolas izglītības iestādēs viens audzēknis attiecīgi izmaksā 211.96 eiro Nīcgales PII “Sprīdītis” un 129.35 eiro Naujenes PII “Rūķītis”.

Diemžēl, Daugavpils novadam  savstarpējos norēķinos  2015.gadā bija deficīts 421 tūkst. eiro apmērā.

Elza Timšāne