Paziņojums

Līdz 30.01.2017. Kalupes pagasta pārvalde pieņem no pagasta iedzīvotājiem

iesniegumus par zvejas tiesību nomu piešķiršanu Mazajā Kalupes ezerā.


Iesniegumi jāiesniedz Kalupes pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistam.