TRAKTORTEHNIKAS TEHNISKO APSKATI KALUPES PAGASTĀ

Datums: 12.05.2017
Laiks: 09:00 - 14:00
Vieta: Kalupes pagasta pārvalde
Atbildīgais: