SIMTGADES ZAĻUMBALLE KALUPES PAGASTĀ 11.08.2018

Datums: 11.08.2018
Laiks: 09:00 - 12:00
Vieta: Kalupes pagasta pārvalde
Atbildīgais: Inita Ivdra