INFORMĀCIJAS UN IZGLĪTĪBAS DIENA “FIZISKI UN GARĪGI VESELS CILVĒKS – LAIMĪGS CILVĒKS LAUKOS”

Datums: 19.03.2018
Laiks: 14:00 - 17:00
Vieta: Kalupes pagasta pārvalde
Atbildīgais: Kalupes pagasta pārvalde


Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā ” (Nr. 9.2.4.2/16/I/070) pasākumu plāns martā

19.03.2018
plkst. 14.00
Informācijas un izglītības diena  “Fiziski un garīgi vesels cilvēks – laimīgs cilvēks laukos” Kalupes pagasts