ANASTASIJAS KUĻGAJEVAS ZĪMĒJUMU IZSTĀDE “BŪT… VARBŪT”

Datums: 01.07.2019 - 27.07.2019
Laiks: 09:00 - 16:45
Vieta: Kalupes pagasta bibliotēka
Atbildīgais: Andžella Nartiša


KALUPES PAGASTA BIBLIOTĒKĀ
līdz 27.07.2019.
Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā! T:965447814

ANASTASIJAS KUĻGAJEVAS ZĪMĒJUMU IZSTĀDE “BŪT… VARBŪT”

Datums: 01.07.2019 – 27.07.2019

Laiks: Bibliotēkas darba laikā

Vieta: Kalupes pagasta bibliotēkā

Atbildīgais: Andžella  Nartiša