9. AUGUSTĀ JAUNIEŠU DIENA KALUPĒ

Datums: 09.08.2019
Laiks: 14:00 - 23:30
Vieta: Kalupes hokeja laukums
Atbildīgais: Pagastu Jaunieši