PAR KOKU IZCIRŠANU

Publiskā apspriešana

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpilsnovada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Kalupes pagasta  pārvalde organizē publisko apspriešanu par 16 (sešpadsmit) koku nozāģēšanu Sarkanās armijas karavīru kapsētā unapkārtējā teritorijā Kalupē. Nozāģēšanai paredzēti 13 bērzi un 3 liepas.
Lūdzam Kalupes pagasta iedzīvotājus publiskās apspriešanas laikā līdz 2019.gada 1.augustam sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanurakstiski vai ierodoties personīgi Kalupes pagasta pārvaldē. Tālrunis 65447831.