PAR INFORMĀCIJAS SNIEGŠANU IEDZĪVOTĀJIEM

PAR INFORMĀCIJAS SNIEGŠANU IEDZĪVOTĀJIEM

Informācija par pārvaldes gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās

Informācija iedzīvotājiem par rīcību iespējamās pārvaldes gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem