Notiks traktortehnikas kravas pašizgāzēja izsole

Kalupes pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  pārdod kustamo mantu – traktortehniku kravas pašizgāzējs – GAZ SAZ 3507, reģ.nr.AG882,
–   buldozers DT-75, reģ.nr.T6302LC,
–   traktora piekabe OZTP-9554, reģ.nr. P3937LT
–   traktora piekabe PRT – 10-1, reģ.nr.P4999LT,

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt arī Kalupes pagasta pārvaldē  darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00. Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads, līdz 2016.gada 19. februārim, plkst. 10.00.
Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst. 16.00

Izsole notiks:

2016.gada 24.februārī plkst.10.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēkas 1.stāvā, Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads.
Izsolāmās mantas nosacītā cena:
– kravas pašizgāzējs – GAZ SAZ 3507, reģ.nr.AG882, nosacītā cena ir 530.00 EUR
– buldozers DT-75, reģ.nr.T6302LC, nosacītā cena ir 1450.00 EUR
– traktora piekabe OZTP-9554, reģ.nr. P3937LT, nosacītā cena ir 550.00 EUR
– traktora piekabe PRT – 10-1, reģ.nr.P4999LT, nosacītā cena ir 600.00 EUR

Izsoles solis: EUR 30,00.

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i.,
– GAZ SAZ 3507 – EUR 53,00,
– DT-75- EUR 145,00,
– OZTP-9554- EUR 55,00,
– PRT – 10-1- EUR 60,00,
kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes kontā
Nr. LV06TREL981213100200, Valsts kase, TRELLV22.

Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes  kontā Nr. LV06TREL9812131002000 , Valsts kase, TRELLV22.

Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Kalupes pagasta pārvaldes kontā.