Noslēdzies jauniešu projekts “Kopā varam un daram”

Šogad, Kalupes pagasta jauniešu kopiena piedalījās Daugavpils novada jaunatnes projektu konkursā “Uzlabosim savu ikdienu”, un ieguva 700Eur priekš sava projekta “Kopā varam un daram” realizācijas. Projekta ietvaros tika paredzēts noorganizēt tikšanos ar ainavu arhitekti, izveidot apstādījumu plānu un veikt multifunkcionālā centra “Varavīksne” teritorijas apstādīšanu, veicinot jauniešu līdzdalību un atbildību apkārtējās vides veidošanā, sekmējot savstarpējo komunikāciju un sadarbību, kā arī veidojot piederības sajūtu savam pagastam.
Jauniešiem tika noorganizētas tikšanās ar ainavu arhitektu, kuru laikā viņi ieguva informāciju par šo profesiju, kur to var apgūt, kā arī uzzināja par to, kā tiek izveidots apzaļumošanas plāns un kas jāņem vērā to veidojot. Kad teorētiskās zināšanas bija iegūtas, jauniešiem bija iespēja pašiem radoši izveidot apzaļumošanas plānu, kuru pēc tam bija jāprezentē saviem vienaudžiem un šīs jomas speciālistei. Dažas jauniešu interesantākās idejas (dažādu krāsu košumkrūmi un krāsains gājēju celiņš) tika iekļautas arī reālajā apzaļumošanas plānā, ko izveidoja ainavu arhitekte.
Lai sāktu apzaļumošanas darbus, vispirms nācās izrakt un pārstādīt jau esošos košumkrūmus, kas mazliet iekavēja turpmākās projekta aktivitātes.
Apzaļumošanas plāns ir izveidots 7 kārtās, kur kārtas secība norāda iespēju robežās veikt apzaļumošanu teritorijā. Projekta laikā mums izdevās realizēt pirmās trīs kārtas – pirmajā kārtā tika iestādīts dzīvžogs, bet otrajā un trešajā kārtā, citi košumkrūmi, kas papildinās kopskatu visā apstādītajā teritorijā. Dzīvžogs ierobežos multifunkcionālā centra teritoriju no ielas braucamās daļas, kā arī mazinās teritorijas caurstaigājamību.
Jauniešiem šī bija lieliska iespēja iepazīt ainavu arhitekta profesiju, radās izpratne par to, kā jāveic apzaļumošanas darbi, kas ir jāievēro šos darbus veicot. Realizējot projektu tika veicināta sociālā saliedētība starp dažāda vecuma jauniešiem un dažādām sociālajām grupām.
Paldies, par atsaucību ainavu arhitektei Kintijai Cirsei, kura dažus gadus atpakaļ aktīvi darbojusies BJDC “Varavīksne” un ar lielu prieku izveidoja apzaļumošanas projektu, Kalupes pagasta pārvaldei un Daugavpils novada domei par finansiālu atbalstu. Paldies, visiem projekta realizācijā iesaistītajiem jauniešiem par ieguldīto darbu.

Jaunatnes lietu speciāliste
Iveta Poplavska