Noskaidrots, kas piedalīsies Latvijas vokālo ansambļu konkursa 2.kārtā

26. februārī Daugavpils novada Kultūras centrā notika Daugavpils novada vokālo ansambļu koncertskate „Pavasara dziesma 2016”. Vokālos ansambļus vērtēja žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Dienvidlatgales koru apriņķa virsdiriģents Jevgeņijs Ustinskovs; Daugavpils novada Kultūras centra jauktā kora “Latgale” diriģente, mūzikas pedagoģe Anita Zarāne, Daugavpils novada Kultūras centra jauktā kora “Latgale” kormeistare, mūzikas pedagoģe Olga Bančenkova.

Pamatojoties uz Daugavpils novada vokālo ansambļu koncertskates “Pavasara dziesma – 2016” nolikumu, vokālie ansambļi tika novērtēti sekojoši:

Maļinovas saieta nama bērnu vokālais ansamblis „Avenes” saņēma III pakāpes diplomu,

Naujenes kultūras centra bērnu vokālais ansamblis „Odziņas” – III pakāpes diplomu,

Daugavpils novada Kultūras centra bērnu vokālais ansamblis „Stage On” – II pakāpes diplomu,

Dubnas kultūras nama bērnu vokālais ansamblis „Uguntiņa” (jaunākā grupa) – III pakāpes diplomu,

Dubnas kultūras nama bērnu vokālais ansamblis „Uguntiņa” (vecākā grupa) – II pakāpes diplomu,

Kalkūnes pagasta bērnu vokālais ansamblis „Zariņi” – diplomu par piedalīšanos,

Naujenes kultūras centra senioru vokālais ansamblis „Dzeipurs” – II pakāpes diplomu,

Laucesas pagasta Kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Harmonija” – III pakāpes diplomu,

Sabiedriskā centra „Laucesa” senioru vokālais ansamblis „Prieks” – II pakāpes diplomu,

Salienas pagasta Kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Melodija” – III pakāpes diplomu,

Višķu pagasta vīru vokālais ansamblis “Mōls” – I pakāpes diplomu,

Višķu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde” – I pakāpes diplomu,

Līksnas pagasta Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija” – I pakāpes diplomu,

Nīcgales tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Dzirkstelītes” – II pakāpes diplomu,

Skrudalienas pagasta Silenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Līgaviņas” – I pakāpes diplomu,

Kalkūnes pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Pērles” – II pakāpes diplomu,

Biķernieku pagasta Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Rjabinuška” – diplomu par piedalīšanos,

Daugavpils novada Kultūras centra vokālais ansamblis „Stage On” – Augstākās pakāpes diplomu,

Demenes kultūras nama jauktais vokālais ansamblis „Aizturi elpu!” – II pakāpes diplomu,

Višķu pagasta jauktais vokālais ansamblis „Koransa” – II pakāpes diplomu.

 

Latvijas Nacionālā Kultūras centra rīkotājā vokālo ansambļu konkursa otrajā kārtā, kas Latgales reģiona kolektīviem notiks 10. aprīlī Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Kultūras namā, no Daugavpils novada piedalīsies pieci vokālie ansambļi: Višķu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde”, Līksnas pagasta Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija”, Skrudalienas pagasta Silenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Līgaviņas”, Daugavpils novada Kultūras centra vokālais ansamblis „Stage On” un Višķu pagasta vīru vokālais ansamblis “Mōls”.

FOTOGALERIJA