Nevalstiskās organizācijas

Mazpulki
Adrese:   Lielā iela-35, c.Kalupe, Daugavpils novads, LV-5450
Tālr.:    65440540
E-pasts:   kalupesk@inbox.lv, skola@kalupe.lv
Vadītāja:  Inita Ivdra
Dibināta 1934.g., atjaunota 1992.g.
Darba virzieni: Augkopība, dārzeņkopība, puķkopība, lopkopība, mājsaimniecība, vides izpēte, novadpētniecība.

Sieviešu klubs „Astras”
Adrese:   Ezeru iela-6, c.Kalupe, Daugavpils novads, LV-5450
Tālr.:    26225007
Vadītāja:  Aija Rasčevska
Darba virzieni: Sieviešu pašizglītība, pašapziņas celšana, sociālā izglītošana draudzīgā vidē.