MULTIFUNKCIONĀLAIS CENTRS „VARAVĪKSNE” SVIN DESMITGADI

24. oktobrī notika bērnu un jauniešu dienas centra “Varavīksne”, kas nupat kā pārtapis par multifunkcionālo centru, 10 gadu jubilejas pasākums, kurš norisinājās Kalupes pamatskolas lielajā zālē.

Pasākuma svinīgās daļas atklāšanas uzrunu teica Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele, kura iepazīstināja klātesošos ar jauno multifunkcionālā centra vadītāju Aivaru Rasčevski. Savā uzrunā Aivars Rasčevskis dalījās atmiņās par to, kā pamazām, soli pa solim, tika realizēta Annas Jegorovas ideja un sapnis par bērnu un jauniešu dienas centra izveidi Kalupē.

Pasākuma svinīgo daļu vadīja Kalupes jauniete Līga Liepiņa, kura aktīvi un radoši darbojusies centrā jau no pašiem tā pirmsākumiem, un jaunatnes lietu speciāliste Iveta Poplavska. Pasākuma laikā viesiem un klātesošajiem jauniešiem tika rādīta prezentācija par to, kādās aktivitātēs un projektos ir piedalījušies jaunieši visu šo gadu laikā. Prezentācijas sākumā svētku viesi tika iepazīstināti ar multifunkcionālā centra logo, kuru izveidoja Irēna Ivanova. Lai būtu interesantāk, tika parādīti arī divi projektu ietvaros uzņemtie video. Viens video bija no “Erasmus+” programmas “Jaunatne” 2013. gadā realizētā projekta un otrs – no Daugavpils novada projektu konkursa jaunatnei “Uzlabosim savu ikdienu!”, kas tika realizēts 2014. gadā.

Jaunieši, kuri aktīvi iesaistījušies dažādās centra aktivitātēs, tika sveikti ar pateicības rakstiem un nelielu dāvanu sekojošās nominācijās: par radošu pieeju jauniešu informatīvā izdevuma “Zinu. Varu. Daru.” veidošanā, par ieguldījumu projektu realizēšanā, par ieguldījumu veselīga dzīvesveida popularizēšanā, par aktīvu darbu jaunatnes audzināšanā, par ilggadīgu, pašaizliedzīgu un radošu ieguldījumu BJDC “Varavīksne” attīstībā (Līgai Liepiņai, Arnim Ivdram un Ilzei Raščevskai) un aktīvu līdzdalību jauniešu pasākumos.

Pateicības vārdi izskanēja arī Annai Jegorovai par idejas realizēšanu, par ilgstošu un radošu darbu, par to, ka visus šos gadus atradusies līdzās ar padomu un ieteikumiem, sekojusi līdzi notikumiem un atbalstījusi. Paldies tika teikts arī Ligitai Liepiņai, kas bija pirmā pulciņu skolotāja “Varavīksnē” un vienmēr atbalstīja jauniešu idejas un palīdzējusi tās realizēt.

Pasākuma izskaņā lielisku apsveikuma runu jubilejā bija sagatavojis Višķu pagasta jaunatnes lietu speciālists Jānis Briška kopā ar sava pagasta jauniešiem, kam sekoja brāļu Puncuļu neliela apsveikuma uzstāšanās. Pēc pasākuma svinīgās daļas visi ciemiņi tika laipni aicināti uz kafijas pauzi skolas ēdnīcā, kur tika dalīta arī lielā jubilejas torte. Pēc tam sekoja lustīgi deju ritmi kopā ar brāļiem Puncuļiem.

Esam pateicīgi par atbalstu un sadarbību Daugavpils novada domei, bet īpaši Kalupes pagasta pārvaldei, kura vienmēr atbalstījusi jauniešu iniciatīvas, Špoģu Mūzikas un mākslas skolai, personīgi skolotājam Valdim un viņa audzēkņiem par māksliniecisko noformējumu foto stūrītim. Pateicība arī Egitai Terēzei Jonānei, kura mūs vienmēr atbalstīja ar savu profesionālo darbību. Paldies arī Alīnai Osipovai un Karīnai Lipšānei par aktīvu iesaistīšanos jubilejas pasākuma organizēšanā, kā arī Evitai Raščevskai par lielo un garšīgo jubilejas torti. Vislielākais paldies Kalupes pamatskolai, kura ir bijusi mūsu sadarbības partneris visus 10 gadus, un arī šis jubilejas pasākums nebūtu īstenojams tik mājīgā atmosfērā, ja mēs neatrastos skolas telpās. Liela pateicība arī kolēģēm par palīdzību pasākuma organizēšanā.
Iveta Poplavska
Foto  – Andžella Nartiša

FOTOGALERIJA