Lielā talka Kalupē

Sestdien, 23. aprīlī, Kalupes pagasta talcinieki turpināja pagājušā gada  talkas aktivitātes – labiekārtoja Baltezera krasta teritoriju.  Sadedzināti kritušie un sausie zari, maisos salasīti atkritumi. Lietderīgi izmantoti resnie koku stumbri – pagasta teritorijas uzlabošanai tapa jaunas puķu kastes.

,,Lielās  talkas  2016’’  padarītais darbs pie Baltezera  tika apsriests turpat pie ugunskura, baudot zupu. Netika aizmirtas arī Jurģa jeb Ūsiņa  dienas tradīcijas. Ejot strādāt, viens no ticējumiem  stingri vēsta, ka no līdzpaņemtā ēdiena un dzēriena pirmo kumosu jāziedo ugunij – tad nu no lielā olu kulteņa pirmā karote tika ziedota uguntiņai. Bet kāda Jura diena bez saviem Juriem – tiem bija īpaši uzdevumi ar bonusiem.

Talkā piedalījās arī  Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” filiāle “Kalupe” un Daugavpils novada pašvaldības iestāde “Sociālo pakalpojumu centrs “Pīlādzis” –  vāca atkritumus un labiekārtoja tiem piegulošās teritorijas. Dalību ņēma ne tikai šo iestāžu darbinieki, bet arī iemītnieki.

Savu artavu šai dienā ieguldīja Kalupes pamatskolas audzēkņi. Tika savākti atkritumi noteiktos ceļa posmos ,,Kalupe-Nīcgale” un ,,Kalupe-Vabole” – savācot 48 maisus.   Pagasta iedzīvotāji posa savu māju apkārtni, tā iekļaujoties kopējā pagasta labiekārtošanā un uzkopšanā.

Ar kārtīgi padarīta darba sajūtu talcinieki devās mājās. Paldies visiem, kuri piedalījās !

 

Kalupes pagasta kultūras menedžere M.Lipšāne

FOTOGALERIJA