KALUPES PAMATSKOLAS VOKĀLAIS ANSAMBLIS UZVAR ATKLĀTAJĀ MŪZIKAS KONKURSĀ

2017.gada 10.martā Kalupes pamatskolas komanda devās uz Rīgas Mūzikas internātvidusskolas organizēto Latvijas vispārizglītojošo skolu atklāto mūzikas konkursu „Latviešu komponista Zigmara Liepiņa kultūras mantojuma aktualizācija, izmantojot didaktisko spēli”. Kalupes pamatskolas komandas dalībnieki bija Gavrilova Elāna, Kukle Laura, Zavadska Rainita, Kukle Maira, Birjukova Karīna un Kalupes pamatskolas mūzikas skolotāja Vanaga Viktorija.

Konkursā bija jāatbild uz interesantiem jautājumiem par Zigmara Liepiņa dzīves gājumu, daiļradi, komponista personību laikabiedru skatījumā. Muzicējot iejutāmies Zigmara Liepiņa mūzikas pasaulē un apzinājām viņa daiļrades aktualitāti mūsdienās. Atpazinām ievērojamākās Z.Liepiņa solo dziesmas, nodziedājām solo dziesmu “Vēl ir laiks” un no kinofilmas “Vajadzīga soliste” Z.Liepiņa dziesmu “Septītajās debesīs”, ieklausījāmies citu skolēnu dziedātajās dziesmās.

Konkurss rosināja skolēnu interesi un radīja izpratni par Zigmara Liepiņa personību, konkursa dalībnieki apzināja komponista ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā, kā arī pilnveidoja zināšanas un prasmes, izmantojot tās dažādās dzīves situācijās.

Konkursa noslēgumā Kalupes pamatskolas komanda no vienpadsmit komandām, kuras piedalījās, ieguva vislielāko punktu skaitu un saņēma 1.pakāpes diplomu.

Prieks par iespēju piedalīties konkursā, prieks par mūsu paveikto!

Viktorija Vanaga, Kalupes pamatskolas mūzikas skolotāja