Kalupes pamatskola piedalās bērnu un jauniešu jaunrades konkursā “Zemessardzei – 25”

Šogad 23. augustā Zemessardze atzīmēja 25.pastāvēšanas gadadienu – pārliecība par tautas pašaizsardzības organizācijas nepieciešamību radās 1991. gada barikāžu dienās. Šodien Zemessardze ir izveidojusies par ļoti nozīmīgu Nacionālo bruņoto spēku struktūru.

Atzīmējot šo gadadienu, Zemessardze rīkoja dažādus jubilejas pasākumus, tai skaitā jaunrades konkursu “Zemessardzei – 25”. Konkursā varēja piedalīties bērni un jaunieši vecuma grupās no 7 līdz 9 gadiem, no 10 līdz 14 gadiem un no 15 līdz 18 gadiem ar saviem zīmējumiem, esejām un dzejoļiem.

Arī Kalupes pamatskolas vizuālās un lietišķās mākslas pulciņš piedalījās konkursā. 3.klases skolniece Amanda Aļeksejeva ieguva 3.pakāpes diplomu savā vecuma grupā un ar ģimeni bija uzaicināta 20.augustā piedalīties Zemessardzes jubilejas pasākumā 11.novembra krastmalā Rīgā. Amandai tas bija aizraujošs piedzīvojums un iespēja piedalīties ne tikai konkursa apbalvošanas ceremonijā, bet arī dažādās zemessargu organizētajās aktivitātēs bērniem.

Izstādē 11.novembra krastmalā nokļuva arī Jekaterinas Laskinas un Kristiānas Gadzānes radošie darbi. Liels paldies visiem, kuri atrada laiku un čakli nāca uz pulciņa nodarbībām arī vasarā – tā bija mūsu mazā iespēja ne vien vērot vēsturiski nozīmīgo notikumu no malas, bet arī pašiem aktīvi piedalīties!

Skolotāja Renāte Vēlika