Kalupes pagasta jaunieši piedalījās jauniešu apmaiņas projektā Serbijā

Kalupes pagasta 5 jaunieši no 05. – 13. septembrim devās uz Serbijas pilsētu Kruševac, kur norisinājās jauniešu apmaiņas projektu „Volunteer into work” realizācija. Kopumā projektā piedalījās 5 dalībvalstis: Serbija, Latvija, Maķedonija, Horvātija un Azerbaidžāna.Kalupes pagasta jauniešiem radās iespēja dibināt kontaktus un realizēt savu pirmo starptautisko projektu pateicoties Britu padomei, kura sava projekta „Darbīgās kopienas” ietvaros palīdzēja izveidot Kalupes pagasta jauniešu kopienai sadarbību ar jauniešu organizācijām Serbijā – vispirms organizējot tikšanos Latvijā ar Serbijas jaunatnes un sporta lietu ministrijas pārstāvjiem, tad dodot iespēju Kalupes pagasta jauniešu pārstāvim doties Britu padomes delegācijas sastāvā uz Serbiju, iepazīties tur ar visdažādāko jauniešu organizāciju darbu un dibināt kontaktus kopēju projektu veidošanai.
Projekta „Volunteer into work” mērķis bija apgūt pieredzi brīvprātīgā darba popularizēšanā sociālajos medijos un rast jaunas idejas brīvprātīga darba veikšanā, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešu kopienas darba dažādošanu, attīstīšanu, piesaistot jaunus resursus, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas kopienas darba uzlabošanai, radot interesantas sadarbības iespējas un apgūstot citu valstu jauniešu organizāciju darba pieredzi, kas būs par pamatu jaunu ideju radīšanai un realizēšanai.
Projekta laikā dažādu valstu jaunieši darbojās darba grupās par tādām tēmām kā brīvprātīgais darbs un motivācija būt aktīvam, sociālo mēdiju ietekme brīvprātīgā darba popularizēšanā, sagatavoja dažādas īsfilmiņas par brīvprātīgo darbu, iepazinās ar vietējo jaunatnes organizāciju darbu, devās ekskursijās pa pilsētu un tās apkārtni, iepazīstināja citu valstu jauniešus ar savu nacionālo kultūru un darbības jomām, tika organizēta arī tikšanās ar pilsētas mēru. Jāatzīmē, ka mūsu delegācija izraisīja īpašu interesi, saņēmām arī visplašāko masu mēdiju uzmanību – sniedzām daudzas intervijas televīzijā un radio, saņēmām turpmākās sadarbības piedāvājumus no vairākām citām Serbijas jauniešu organizācijām.
Informācijai:
Līga Liepiņa
Kalupes pagasta jauniešu kopiena