Kalupes jaunietis piedalījās Sarkanā krusta forumā Vācijā

Kalupes jaunietis Andis Zeps, piedalījās Sarkanā krusta Baltijas Jūras forumā 2014, starptautiskajā seminārā Vismārā (no 04.08 līdz 10.08.2014) pārstāvot Latvijas Sarkanā krusta jaunatnes Daugavpils – Ilūkstes nodaļu.

Šis forums ir darba un pieredzes apmaiņas tikšanās jauniešiem, kas dzīvo Baltijas jūras reģionā un ir iesaistīti Sarkanā Krusta darbībā.

Pavisam 18 brīvprātīgo dalībnieku, vecumā no 18-30 gadiem no sešām Baltijas jūras reģiona valstīm- Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Vācijas klausījās arī DRC Nacionālās asociācijas prezidenta Vernera Kuhna uzrunu.

Šīs tikšanās mērķis bija starptautiskā apmaiņas programma, kuras ietvaros tika apspriesti jautājumi, kas sevī ietver Sarkano krustu un jaunatnes politikas jautājumus. Šī tikšanās tika organizēta kā uz problēmu risināšanu orientēti semināri no rīta, un dažādas komandas saliedētības/sportiskās aktivitātes pēcpusdienā, lai uzturētu patīkamu darba atmosfēru.

Šogad dalībnieki risināja problēmas un piedalījās radošajās darbnīcās, kas skāra tēmasStarptautiskais Humanitāro tiesību likums/Ženēvas konvencijas 150. gadadiena. Atbilstoši tēmai tika izstrādātas spēles un metodes tālākai jauniešu informēšanai. Diskusijās jaunieši tikās arī ar bijušo cietuma uzraugu, kas jauniešos izraisīja lielu interesi.

Vislielāko entuziasmu pašos dalībniekos izraisīja “Dzīvais muzejs”, kurā dalībnieki ar butaforiju palīdzību teatrāli apspēlēja humanitāro tiesību likumu un Ženēvas konvencijas nozīmi. Pirmais starptautiskais seminārs bija izdevies, par ko liecināja pozitīvās dalībnieku atsauksmes. Tika izteikta vēlme arī turpmākajos gados rīkot šāda veida semināru.