Kalupē izvērtēja prioritāros attīstības projektus

18. februārī Kalupes pagastā notika izbraukuma Finanšu komitejas kopīgi ar izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju, sociālo un veselības jautājumu komiteju un tautsaimniecības komiteju sēde. Deputāti, apmeklējot Kalupes pagastu, iepazinās ar prioritārajiem attīstības projektiem, kas pagastā varētu tikt īstenoti. Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā Kalupe ir viens no pieciem novada attīstības centriem.

Novada teritorijas attīstības centru noteikšanai tika izvērtētas visas novada apdzīvotas vietas, kurās dzīvo vismaz 200 cilvēki, lai pie mūsdienas demogrāfiskajām tendencēm būtu nodrošināts ilgtspējas potenciāls. Rezultātā bija secināts, ka visas novada teritorijas piedāvājuma sasaisti var nodrošināt 5 pietiekoši lieli novada nozīmes attīstības centri, kurus kā palīgstruktūra papildina mazāko, vietējās nozīmes centru tīkls no 21 ciema. Kopā ar Kalupi par novada nozīmes attīstības centriem pieskaitāma arī Krauja, Silene, Svente un Špoģi.

Izbraukuma komitejas sēdē piedalījās arī pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika: „Divus gadus atpakaļ mēs sākām strādāt pie Attīstības programmas. Pagājušajā gadā, kad mēs to apstiprinājām, bijām sarūgtināti, ka Ministru kabinets neparedz mūsu novada teritorijā attīstības centra izveidi. Tāpēc ar domes lēmumu tika noteikti vispirms kritēriji, pēc kuriem mēs vērtēsim ciematus un pagastu teritoriju centrus. Kritēriji tika apstiprināti, un mēs izvērtējām, ka novada teritorijā varētu būt 5 šādi attīstības centri. Viens no tiem ir Kalupe. Pagāja gads, apstiprinājām budžetu un tagad jāsāk domāt par šo centru attīstību. Izpildinstitūcija piedāvāja deputātiem apmeklēt pirmo attīstības centru, paskatīties, kādi ir attīstībai pieejamie resursi, kā arī lai klātienē redzētu problēmas, kas traucē to izmantošanai. Deputātiem būs uzdevums izvirzīt savu viedokli, un, apskatot arī citus centrus, izvērtēt, kurus projektus varētu atbalstīt. Galvenais ir, lai pagasta pārvalde nosaka prioritātes.”

Un šādas prioritātes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele jau ir noteikusi, prezentējot deputātiem savu vīziju.

Šobrīd Kalupē ir divas lielas prioritātes, tai skaitā arī ambulances ēkas renovācijas nepieciešamība. Ēkā, kas agrāk ir bijusi Kalupes slimnīca, tagad atrodas sociālā darbinieka kabinets, jaunatnes lietu speciālista kabinets, divu ārstu prakses un multifunkcionālais centrs „Varavīksne”. Veselības inspekcija savās pārbaudēs ir konstatējusi vairākas nepilnības – iekļūšana iestādē ir apgrūtināta, uzbrauktuve nav aprīkota ar margām, kā arī iestādē nav pieejama tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem. Ēkas renovācijā jau ieguldīti 52 000 eiro no pašvaldības līdzekļiem, taču tas ir tikai sākums. Ināra Ūbele stāsta, ka ēkai būtu ļoti nepieciešama vērienīgāka renovācija – apkures sistēmas maiņa, grīdu nomaiņa, gaiteņu remonts un tualešu ierīkošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Otrs no prioritārajiem projektiem, kuram jau izstrādāts tehniskais projekts, ir Baltaču kapličas izbūve, kura īstenošanai būtu nepieciešami 113 890 eiro.

Pagājušā gadā tika izstrādāts arī Kalupes saieta nama tehniskais projekts. Atbilstoši tehniskajam projektam, saieta nams atrastos dzīvojamā mājā Ezeru ielā 6, veicot tās pārbūvi. Ēkas pārbūves būvprojekts saglabā ēkas būvapjomu, ārsienu perforāciju, fasāžu apdares arhitektonisko risinājumu un materiālu, paredzēta tikai telpu plānojuma maiņa.

Saieta nama būvprojekts neparedz mainīt esošās ēkas novietni, kā arī saglabā ēkas priekšpagalmā esošo aleju ar celiņu pret galveno ieeju un esošos kokus. Esošās ēkas pagalma pusē ir paredzēta apkures telpas piebūve. Piebūves arhitektoniskais veidols un fasāžu apdare ir veidota saskaņā ar esošai ēkai raksturīgiem risinājumiem. Saskaņā ar projektu, saieta nama pirmajā stāvā paredzēta zāle 90 skatītāju vietām ar nelielu skatuvi, divas ģērbtuves 12 aktieriem, duša un tualete aktieriem, garderobe un tualetes apmeklētājiem. Ēkas otrajā stāvā paredzētas personāla telpas trīs darba vietām un divām apmeklētājiem.

Kā rezumēja pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele, deputāti atbalstīja pirmo ieceri, un tagad ir jāsagatavo lēmuma projekts par līdzekļu piešķiršanu ambulances ēkas renovācijas tehniskā projekta izstrādei.

Olga Smane