IESTĀDES

Kalupes pamatskola
Adrese :  Lielā iela-35, c.Kalupe, Daugavpils novads, LV-5450
Tālr.:   65440540, 65440542, 65440543
E-pasts:  kalupesk@inbox.lv , skola@kalupe.lv
Direktore: Ināra Ondzule

Kalupes pamatskolas bibliotēka
Adrese :   Lielā iela-35, c.Kalupe, Daugavpils novads, LV-5450
Tālr.:    65440540, 65440542, 65440543
E-pasts:   kalupesk@inbox.lv , skola.biblioteka@kalupe.lv
Vadītāja   Irēna Mukāne

Kalupes pagasta bibliotēka
Adrese :   Ezeru iela-6, c.Kalupe, Daugavpils novads, LV-5450
Tālr.:    65477814
E-pasts:  biblioteka@kalupe.lv
Vadītāja:   Andžella Nartiša

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs
Adrese :   Ezeru iela-13, c.Kalupe, Daugavpils novads, LV-5450
Tālr.:    65450717, mob. tel. 29231103
E-pasts:  ligita.liepina@kalupe.lv
Vadītāja:   Ligita Liepiņa

Multifunkcionālais centrs „Varavīksne”
Adrese :   Ezeru iela 13, c.Kalupe, Daugavpils novads, LV-5450
Vadītājs –  Aivars Rasčevskis
Tāl. 65407491 mob.tel. 29140852
E- pasts aivars.rascevskis@kalupe.lv
Jaunatnes lietu speciāliste: Sandra Tkačenko
Mob.tel. 29936493
E-pasts: sandra.tkacenko@kalupe.lv
Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas pagasta iedzīvotajam, radošu spēju attīstība un pilnveidošana atrodoties drošā vidē.

Kalupes pagasta komunālais dienests
Adrese :   Ezeru iela-4, c.Kalupe, Daugavpils novads, LV-5450
Tālr.:    65450921
E-pasts:  austris.skrupskis@kalupe.lv
Vadītājs:  Austris Skrupskis