01.06.2016 Jauniešu radošās aktivitātes pirmās palīdzības sacensībās Špoģos