Brīvprātīgo salidojums Berķenelē

2014.gada 17. septembrī Raiņa mājā Berķenelē norisinājās brīvprātīgo salidojums, kuru rīkoja biedrība “Lietišķo sieviešu klubs OLIVIA”. Brīvprātīgā darba seminārā kopumā piedalījās 52 cilvēki, tajā skaitā trīs jaunieši no Kalupes un skolēni no sešām Daugavpils pilsētas skolām. Salidojumu ar savu uzrunu atklāja Irina Gorkina, biedrības “OLIVIA” valdes priekšsēdētāja, kura skolēniem pastāstīja par ASV Miera Korpusu un tā darbību Latvijā. Savukārt Nataļja Demjanenko, vadītāja no Sociālo brīvprātīgo biedrības “ODIN/VITA”, prezentēja tēmu “Brīvprātīgais darbs – lielisks sākums karjerai”.

Pēc sātīgām pusdienām brīvā dabā, ar savu iegūto pieredzi brīvprātīgajā darbā varēja dalīties arī Kalupes jaunietis Andis Zeps, kurš pārējiem skolēniem stāstīja par to, ka brīvprātīgais darbs ir jaunatnes izaugsmes veicinātājs. Viktorija Kozlovska, mācību projektu vadītāja bija parūpējusies par lomu spēli, kurā jaunieši tika sadalīti komandās, kurām kopīgi bija jāuztaisa lidaparāts nevārītai olai, izmantojot izsniegtos palīglīdzekļus – līmi, šķēres un papīru. Kad darbs bija pabeigts, divi pārstāvji no katras komandas prezentēja darba rezultātu un lidinot savus lidaparātus no augstuma pārbaudīja vai tas ir bijis labi izveidots, lai ola nesaplīstu. Visas komandas bija pacentušās par to, lai pēc lidojuma ola vēl būtu izmantojama.

Pēc aktīvas darbošanās, skolēniem tika uzdots mājas uzdevums – uzrakstīt eseju “Es un brīvprātīgais darbs”, kas jānosūta līdz 01.oktobrim biedrības “Lietišķo sieviešu klubs OLIVIA” priekšsēdētājai, kas pēc darbu izvērtēšanas noteiks trīs labākās esejas un to autori tiks apbalvoti.

Pasākuma noslēgumā skolēniem tika izsniegtas apliecības par to, ka ir piedalījušies brīvprātīgā darba seminārā.