Barikāžu laiks Kalupiešu atmiņās

Kalupes ciemata centrā, 20. janvārī, pie pamatskolas ozola, pulcējās pagasta iedzīvotāji, skolas audzēkņi, skolotāji un barikāžu dalībnieki. To Kalupes pagastā ir prāvs pulciņš : Valērijs Nitišs, Rihards Seilis, Dainis Kļaviņš, Jānis Krūmiņš, Henrihs Kivlinieks, Roberts Kuklis, Ivars Bitenieks, Silvija Kudeiko, Stanislavs Stašulāns, Zelma Kucina, Ligija Plotka un jau mūžībā aizgājušie Henrihs Znotiņš, Aivars Grosbergs, Donats Plotka. Vienojoties kopīgā dziesmā ,,Daugavs abas malas”, pasākumu atklāja pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele, atsaucot atmiņā tā laika vēsturiskās liecības. Aivars Raščevskis, dodot vārdu barikāžu dalībniekiem, savā uzrunā uzsvēra janvāra notikumu nozīmīgumu Latvijas valsts, tautas un katra cilvēka dzīvē. Kalupes pamatskolas direktore Ināra Ondzule jaunajai paaudzei vēlēja ņemt piemēru no barikāžu dalībniekiem, – izturībā, sīkstumā un gribasspēkā. Ar cieņu un interesi ielūkoties vēsturē.
Kopš 1991. gada janvāra notikumiem Rīgā, pagājuši 25 gadi – bet aculiecinieki stāstīja tā, it kā izdzīvotais būtu tikai vakar. Atmiņās kavējās Rihards Seilis, Ivars Bitenieks, Roberts Kuklis, Valērijs Nitišs un Henrihs Kivlinieks, kurš aicināja klātesošos nodziedāt Latvijas Valsts himnu. Aicinājums tika atbalstīts un pasākuma beigās, to izpildīja, – kā lūgšanu par savu tautu, par sevi un Latviju.
Pasākumu vēl emocionālāku veidoja tajā izvēlētais dziesmu materiāls, dzeja, ugunskura dedzināšana, klusuma minūte, pīrādziņu un karstas tējas pasniegšana.
Paldies atbalstītājiem, barikāžu dalībniekiem un visiem, kuri ņēma dalību pasākuma organizēšanā un veidošanā.

 

Kalupes pagasta pārvaldes
kultūras menedžere
Monika Lipšāne

Fotogalerija