Atskats uz trešo informatīvo pasākumu Kalupē

Veiksmīgi ir aizvadīts arī trešais informatīvais pasākums Kalupes pagastā 24. aprīlī, uz kuru pulcējās jaunieši un jaunatnes lietu atbildīgie no Kalupes, Nīcgales, Līksnas, Vaboles un Dubnas. Šis pasākums notika projekta „Drošs jaunietis drošā Eiropā!” ietvaros (Nr. LV-51-E5-2012-R3).
Par sava pagasta jauniešu iniciatīvām stāstīja „Līksnas jauniešu kopienas” pārstāvji, kuri ir realizējuši vairākus projektus. Starp tiem jaunieši ir aktīvi iesaistījušies kā savas vides sakopšanā un labiekārtošanā pagastā un bērnu rotaļu laukuma izveidē, tā arī dažādu sociālo projektu īstenošanā, kur tika organizētas radošās darbnīcas un jauniešiem ar invaliditāti bija iespēja arī doties lidojumā virs Daugavpils novada. Viens no lielākajiem projektiem, ko biedrība ir paveikusi, ir  Līksnas parka teritorijas labiekārtošana.Par Kalupes pagasta jauniešu iesaistīšanos starptautiskās apmaiņas projektos stāstīja Andis Zeps, aprakstot jauniešu apmaiņas Islandē, Norvēģijā, Gruzijā un Serbijā, kā arī parādot Serbijas apmaiņas laikā tapušos video par brīvprātīgo darbu. Jaunietis arī pastāstīja projekta rakstīšanas un īstenošanas ciklu, parādot nepieciešamību sadarboties ar apmaiņas valstu dalībniekiem, nodrošinot informācijas apmaiņu par dzīvošanas apstākļiem norises vietā. Tā kā jaunieši sadarbībā ar novada domi iesniedza projektu šajā programmā gada sākumā, tad viņi paši arī pieturējās šai shēmai, kas palīdz plānošanā, īpaši saplānot projekta realizēšanas laiku.

Savukārt ar interesantu video materiālu par savu pieredzi brīvprātīgā darba īstenošanā dalībniekus iepazīstināja jaunieši no Dubnas pagasta jauniešu biedrības „Čiekuri”. Meitenes atzina, ka līdz pagājušajam gadam, kad novadā tika īstenots programmas “Jaunatne darbībā” projekts „Nodarbināta Daugavpils novada jaunatne”, jauniešiem bija minimālas zināšanas, kas īsti ir brīvprātīgais darbs un ko no tā iegūst paši tā darītāji. Taču pēc projekta īstenošanas un pasākuma „Pop-iela” organizēšanas jaunieši ir novērtējuši tās iespējas un prasmes, ko iegūst paši, piedaloties dažādu pasākumu un aktivitāšu organizēšanā brīvprātīgi, tāpēc dažādu pasākumu organizēšanā kā brīvprātīgie joprojām iesaistās arī tie jaunieši, kuri vairs nemācās novada skolās un uz mājām atbrauc retāk.

Šoreiz savas idejas, ko vēlētos organizēt sava pagasta un novada teritorijā, jaunieši salika uz taureņa. Tā spārnus rotāja tādas idejas kā dažādu radošo darbnīcu un apmācību organizēšana, kā moderno un sporta deju pulciņš, tā arī jauniešu vēlme iepazīt citu reģiona biedrību darbu, lai varētu arī no viņu labās prakses piemēriem iemācīties ko jaunu, arī rīkot vakara/nakts maratonu vai jauniešu pēcpusdienu ar slavenībām. Arī šo jauniešu idejas tiks apkopotas.

Liels paldies Kalupes pagasta jauniešu kopienai par pasākuma sagatavošanu un silto uzņemšanu, kā arī Nīcgales, Vaboles, Līksnas un Dubnas pagastu jauniešiem un jaunatnes lietu atbildīgajiem par aktīvu dalību šajā pasākumā.

Uz tikšanos 02. maijā Naujenes pagastā, kur uz pēdējo informatīvo pasākumu pulcēsies Naujenes, Biķernieku, Ambeļu, Maļinovas un  Višķu pagasta jaunieši, lai iepazītu programmas „Jaunatne darbībā” iespējas un biedrību „Maļinki”, „Jubra”, „Esam kopā” un „VJCS” pieredzi!

 Informācijai:
Iluta Kriškijāne
Projekta koordinatore
iluta.kriskijane@dnd.lv

26364925

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.