Administrācija

KALUPES PAGASTA PĀRVALDE
Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, Latvija, LV-5450
Reģ.Nr.90000030396
Tālr.: (+371) 654 07490, (+371) 29175448
Faks: (+371) 654 47831
E-pasts: parvalde@kalupe.lv
www.kalupe.lv

Pārvaldes darbinieki

Amats Vārds Uzvārds Kontakti
Pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele 65407490
mob.tel. 29175448
inara.ubele@kalupe.lv
Multifunkcionālā centra “Varavīksne” vadītājs Aivars Rasčevskis 65407491
mob.tel. 29140852
aivars.rascevskis@kalupe.lv
Lietvedības pārzine Ilona Tihonova 65447831
ilona.tihonova@kalupe.lv
Galvenā grāmatvede Elita Kemzāne 65447834
elita.kemzane@kalupe.lv
Grāmatvede Lidija Seile 65447834
lidija.seile@kalupe.lv
Nodokļu inspektore

Kasiere

Elīna Kļaviņa 65407492

elina.klavina@kalupe.lv

Lauku attīstības konsultants
Liksnes bāriņtiesas locekle Jeļena Gavrilova 65447833
jelena.gavrilova@kalupe.lv
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Ligita Liepiņa 65450717
mob. tel. 29231103
ligita.liepina@kalupe.lv
Personālā lietu pārzine Jeļena Gavrilova jelena.gavrilova@kalupe.lv
65447833
Kultūras menedžere (vadītāja) Inita Ivdra 65447832
29764597
inita.ivdra@kalupe.lv
Bibliotēkas vadītāja Andžella Nartiša 65447814
andzella.nartisa@kalupe.lv
Nekustamā īpašuma pārvaldnieks Žanis Smilgins 65407493
26367328
zanis.smilgins@kalupe.lv
Komunālā dienesta vadītājs Jānis Bikuļčs janis.bikulcs@kalupe.lv
65450921
Sporta darba organizators Aleksandrs Vabiščevičs  22444034
parvalde@kalupe.lv
Datortīklu administrators Vladimirs Matvejevs 22128432
relative@inbox.lv
 Jaunatnes lietu speciāliste Iveta Poplavska 22311750
iveta.poplavska@kalupe.lv
Kapsētu pārzinis Jānis Ivdra tel. 28226730