2017.GADA 30. SEPTEMBRĪ, MIĶEĻDIENA KALUPĒ!

2017.gada 30. septembrī , Miķeļdiena Kalupē!

No plkst.8.00-14.00. aicinām gan tirgotājus , gan pircējus uz Miķeļdienas gadatirgu Kalupē (futbola laukumā)
plkst.10.00 Koncerts – ,,Miķelis atgriežas”. Piedalīsies pašdarbnieku kolektīvi: Ambeļu folkloras kopa ,,Speiga”, Maļinovas vokālais pulciņš ,,Ivuški”, Vārkavas deju kolektīvs ,,Pašām patīk”, Kalupes folkloras kopa ,,Kolupkas”, vīru vokālais ansamblis ,,Čvartaks” un Eiropas deju kolektīvs ,,Balance”(hokeja laukumā)
plkst. 12.00 Ielūdz Andris Baltacis
plkst. 20.00 Rudens groziņballe kopā ar Ingrīdu un Normundu (Kalupes pagasta pārvaldes ēkā)
Piepūšamās atrakcijas bērniem, loterija, konkursi-garšīgākais siers un lielākais ķirbis, stabā kāpšana….

Kalupes pagasta pārvalde