13.10.2015 PAZIŅOJUMS

Kalupes pagasta pārvalde, pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma Nr.795 “Par kritēriju apstiprināšanu Daugavpils novada pašvaldības dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 4.punktu aicina pagasta iedzīvotājus 16.oktobrī plkst. 13.00 ierasties  Kalupes pagasta pārvaldē, lai iepazīties ar Daugavpils novada pašvaldības ceļu atlases kritērijiem konkursam un  piedalīties projektā ietvertā Kalupes pagasta ceļa Morkonišķi-Ruži apspriešanā .